AZ
RU
EN

Struktur

                               

İNSTİTUTUN  STRUKTURU 

 

1. İdarəetmə aparatı.

2. “Zəlzələyədavamli   bina  və  qurğular” laboratoriyası

3. “İnşaat  konstruksiyaları”  laboratoriyası.

4. “ Muhəndisi qurğular  və  xüsusi   tikililər”  laboratoriyası.

5. “ Mürəkkəb  mühəndisi  şəraitdə  binalarin  tikintisi”  laboratoriyası.

6.“ Əsaslar,  bünövrələr və qrunt  mexanikası”  laboratoriyası.

7.“ Memarlıq  və  layihələndirmə”  şöbəsi.

8.“Bina  və  qurğuların  layihələndirilməsi”  şöbəsi.

9.“Layihə-istehsalat” şöbəsi.

10.“İqtisadiyyat  və  tikinti  normaları” şöbəsi.

11.“Tikinti  normalarının  elmi-texniki  ekspertizası” şöbəsi.

12.“Elmi-texniki informasiyalar”  şöbəsi.