AZ
RU
EN

İstiqamətlər

                                                     

                            İNSTİTUTUN   FƏALİYYƏT   İSTİQAMƏTLƏRİ     

 

         AzİMETİ-də  Nizamnaməyə  uyğun elmi istiqamətlərə əsasən  aşağıdakı elmi-tədqiqat, 

  mühəndis-araşdırma,  layihə-konstruktor,   milli  normativ  və   texniki sənədlərin 

  hazırlanması  üzrə  işlər   yerinə    yetirilir:  

- memarlıq  və  şəhərsalma;

- bina və  qurğuların  zəlzələyədavamlılığının  artırılması;

- inşaat konstruksiyaları; 

- tikinti materialları;

- əsaslar, özüllər və qrunt mexanikası;

- zədələnmiş, deformasiyaya uğramış,  qəzalı bina  və qurğuların konstruksiyalarının

  mühəndisi müayinəsi, gücləndirilməsi və  bərpası;

- bina və  qurğuların  rekonstruksiyası  və regenerasiyası; 

- Azərbaycanın milli  memarlıq  ənənələrinə  və  yerli  iqlim  şəraitinə uyğun  yaşayış  və 

  ictimai  binaların memarlıq  problemlərinin tədqiqi;

- eksperimental layihə, layihə-konstruktor  işləri;

 - inşaat və  memarlıq  üzrə  milli  normativ  və  texniki  sənədlərin    işlənməsi.